Hình ảnh thực tế công viên Thiên Văn học và các tuyến đường 40m

Đăng ngày 26/03/2020

Hình ảnh thực tế công viên Thiên Văn học  12ha

Công viên Thiên văn học nhìn từ trên cao

Công viên Thiên văn học nhìn từ trên cao

Các tuyến đường 40m Lê Quang Đạo & Ngô Thì Nhậm kéo dài

Mặt Lê Quang đạo giữa công viên và An Vượng Villa

Mặt Lê Quang đạo giữa công viên và An Vượng Villa

Mặt Lê Quang đạo giữa công viên và An Vượng Villa

Mặt Lê Quang đạo giữa công viên và An Vượng Villa

Đường Ngô Thì Nhậm và công viên

Đường Ngô Thì Nhậm và công viên

Đường Ngô Thì Nhậm 40m

Đường Ngô Thì Nhậm 40m

Đường Ngô Thì Nhậm 40m

Đường Lê Quang đạo 40m

Đường Lê Quang đạo 40m

Đường Lê Quang đạo 40m

Đường Lê Quang đạo 40m

Đường Lê Quang đạo 40m

Công viên 12ha

Công viên 12ha

Đường 27m khu An Phú shop Villa

Đường 27m khu An Phú shop Villa

Đường 27m khu An Phú shop Villa

Xem thêm: Biệt thự An Vượng

Xem thêm: Biệt thự An Phú Shop Villa

Liên hệ để biết thông tin chi tiết: Hotline 0989 792 769.