Tháng 5 hè về, hoa phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa!

Đăng ngày 20/05/2020

Tháng 5 hè về, hoa phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa!

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Phượng đỏ rực trên công trường An Vượng Villa

Dãy D1 và D2 nhìn ra vườn hoa nhỏ.

Dãy D1 và D2 nhìn ra vườn hoa nhỏ

Đường 28m đi ra công viên hồ 12ha

Dãy D1 hướng TB nhìn ra trường học

Em Kiên phụ trách dự án An Vượng Villa. Hotline 0989 792 769.

Dãy D1 diện tích 225m2 nhìn trường học

Căn D1.11 nhìn trường học hướng TB

 

Xe đưa đón khách đi xem dự án

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học

Công viên 12ha Thiên Văn Học