Nắng lên rực rỡ cùng An Vượng Villa! Hạ tầng cảnh quan quá đẹp !

Đăng ngày 28/04/2020

Nắng lên rực rỡ cùng An Vượng Villa! Hạ tầng cảnh quan quá đẹp !

Hotline 0989 792 769.

Dãy C01 mặt đường 40m Lê Quang Đạo nhìn ra Công viên, hồ.

Dãy D03 mặt đường 40m Lê Quang Đạo.

Dãy C01 mặt đường 40m Lê Quang Đạo nhìn ra Công viên, hồ.

Mặt đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, đi thằng ra AOE mall.

Mặt đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, đi thằng ra AOE mall.

Mặt đường Ngô Thì Nhậm, đi ra Tố Hữu.

Dãy C01 mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài.

Hướng công viên nhìn sang dãy C01.

Ngã 4 đường 28m giao đường 40m Lê Quang Đạo.

Đường 40m Ngô Thì Nhậm đi AOE mall

Đường 40m Ngô Thì Nhậm đi AOE mall

Đường 40m Ngô Thì Nhậm đi ra Tố Hữu

Dãy A01 – Đường 40m Ngô Thì Nhậm đi Tố Hữu.

Thiết kế căn 180m2 điển hình ( ảnh 2 căn song lập)

Thiết kế căn 180m2 điển hình ( ảnh 2 căn song lập)

Thiết kế căn 180m2 điển hình ( ảnh 2 căn song lập)

Thiết kế căn 180m2 điển hình.

Thiết kế căn 180m2 điển hình.

Thiết kế căn 180m2 điển hình

Thiết kế căn 256m2 dãy A01 – đường Ngô Thì Nhậm.

Thiết kế căn 256m2 dãy A01 – đường Ngô Thì Nhậm.

Thiết kế căn 256m2 dãy A01 – đường Ngô Thì Nhậm.

Thiết kế căn 256m2 dãy A01 – đường Ngô Thì Nhậm.

Đường An Phú 27m.

Đường An Phú 27m.

 

Đường An Phú 27m.

Hotline 0989 792 769.

Xem thêm: Quy hoạch Lê Quang Đạo kéo dài

Xem thêm: Biệt thự An Vượng villa

Xem thêm: Biệt thự An Phú shop villa